AST

Další název: Glutamát-oxaloacetát transamináza, GOT
Oficiální název: Aspartátaminotransferáza
Související vyšetření: ALT, ALP, Bilirubin, Jaterní profil

Proč se nechat vyšetřit?
Za účelem posouzení poškození jater

Kdy se nechat vyšetřit?
Má-li váš lékař podezření, že máte příznaky jaterního onemocnění

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen08.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?