ALT

Další název: Glutamát-pyruvát transamináza, GPT
Oficiální název: Alaninaminotransferáza
Související vyšetření: AST, ALP, Bilirubin, Jaterní profil

Kdy se nechat vyšetřit? 
V případě podezření na jaterní onemocnění

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen04.11.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?