Screening vrozených vad - AFP

Další název: AFP, celkový AFP
Oficiální název: Alfa-1-fetoprotein
Související vyšetření: Prenatální screening v 2. trimestru těhotenství, Prenatální screening v 1. trimestru těhotenství - Screening Downova syndromu, hCG, Tumorové markery

Proč se nechat vyšetřit?
Sreening chromozomálních odchylek a otevřených defektů neurální trubice u plodu během 2. trimestru těhotenství

Kdy se nechat vyšetřit?
Ženy v 15. – 20. týdnu těhotenství

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen30.03.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?