ČSKB a CZEDMA tímto děkují všem uživatelům těchto webových stránek, které poskytují informace o laboratorních testech a otázkách s prováděním testů spojených.

Při zpracování obsahu stránek jsme byli vedeni cílem umožnit a pomoci Vám pochopení účelu významu provádění laboratorních testů a  snadnější orientaci ve výkladu jednotlivých laboratorních výsledků.

Stránky poskytují informace zdarma a jejich obsah nesmí být pozměněn bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Stránky LabTestsOnline jsou zároveň nekomerčním projektem. Všechny zde uváděné údaje jsou založeny na výsledcích vědeckého zkoumání a medicínské praxe.

Dovolujeme si Vás upozornit, že ke stanovení správné diagnózy je nezbytné spolupracovat s Vaším ošetřujícím lékařem tak, aby bylo možné spojit veškeré potřebné informace jako je věk, Vaše další nemoci, užívání léků, alergie, příznaky a symptomy, jiná vyšetření (rentgen tomografie, endoskopická vyšetření) a další informace k určení Vašeho celkového zdravotního stavu.

Informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou určeny jako náhrada konzultací s Vašim lékařem a doporučujeme vždy, pro případy zdravotních obtíží i konzultace postupu léčby, vyhledat Vašeho ošetřujícího lékaře.

ČSKB, CZEDMA a jejich partneři nenesou odpovědnost vycházející z užívání těchto stránek a informací na nich poskytovaných. Rovněž nenesou odpovědnost za jakýkoliv nepříznivý výstup z užití informace obsažené na těchto stránkách, vč. chybného výkladu informace či případného nedorozumění.

PROHLÁŠENÍ
Při návštěvě těchto stránek nejsou shromažďovány žádné osobní údaje a informace o uživatelích. Prohlížení LabTestsOnline je pro všechny čtenáře anonymní.


Tento text byl vložen 23.07.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?