Menopauza

Menopauza je období života ženy, kdy končí menstruačního krvácení a ztrácí se schopnost otěhotnět. Typicky nastupuje v 49-51 letech. V té době přestanou vaječníky produkovat vajíčka a ženské hormony. Správně tak označujeme poslední menstruační krvácení, tedy takové krvácení, které je řízeno vaječníky.

Menopauza jako časové období je chápána jako synonymum výrazu klimakterium (přechod, perimenopauza). Klimakterium je období přechodu mezi plodným věkem ženy a začátkem senia, ve kterém dochází k přirozenému poklesu funkce vaječníků a následným hormonálním, fyzickým i psychickým změnám. Dle Mezinárodní zdravotnické organizace je to období začínající přibližně rok před menopauzou a charakterizované již nastupujícími klinickými obtížemi. Běžně se vyskytuje mezi 45. a 60. rokem věku, nástup tohoto procesu před 40. rokem označujeme jako předčasné ovariální selhání.

Postmenopauza začíná 12 měsíců po posledním menstruačním krvácení. Je charakterizována trvale zvýšenými hladinami hormonu podvěsku mozkového FSH (folikulostimulační hormon). Premenopauza je období s dosud zachovaným menstruačním cyklem do 12 měsíců před menopauzou, kdy se již objevují akutní příznaky klimakterického syndromu.

Normální menstruační cyklus je zajišťován dvěma důležitými hormony – estradiolem a progesteronem, které jsou cyklicky produkovány vaječníky. Když žena dosáhne menopauzy, ustane cyklická produkce hormonů a to vede k vymizení měsíčních menstruačních krvácení.

Menopauzální změny jsou pozvolné a obvykle trvají dva až pět let. V tomto období mohou hladiny hormonů kolísat od vysokých hladin k nízkým z měsíce na měsíc. V některých měsících pak ženy menstruují, ale poté i několik měsíců nikoli. Je důležité poznamenat, že v tomto období jsou ještě ženy schopné otěhotnět.

Menopauza je přirozeným projevem stárnutí. Ale může se objevit i z jiných příčin včetně odstranění vaječníků pro nádor, nebo z jiných zdravotních příčin jako jsou endometrióza, expozice radiaci či chemoterapii, onemocnění hypofýzy nebo celkové onemocnění.

 

Příznaky

Ženské tělo prochází během menopauzy některými změnami. Některé z nejčastějších příznaků menopauzy se objevují na počátku poklesu hladin estrogenu.

Ženy mohou pozorovat:

 • návaly

 • rychlé změny nálady od deprese po euforii

 • zvýšenou frekvenci náhlého nucení na močení

 • suchost pochvy s bolestí při styku

 • nadměrnou ztrátu kostní hmoty vedoucí k vyššímu výskytu fraktur krčku kosti stehenní a páteřních obratlů

 • vyšší riziko srdečních onemocnění (v důsledku možného zvýšení hladin LDL tedy „špatného“ cholesterolu v krvi)

 

Testy

Diagnóza menopauzy je opřena o subjektivní potíže pacientky, které lze hodnotit dle různých stupnic (Kuppermanův index, Menopause Rating Scale, …) a v nejasných případech dle hladiny FSH a estradiolu případně hormonů štítné žlázy:

 • folikulostimulační hormon (FSH) – ukáže, zda se blíží nebo již prošla menopauzou.
 • estradiol – změří ovariální produkci estradiolu.

 • testování funkce štítné žlázy (volný T4 a TSH) – ozřejmí funkci štítné žlázy, která může s věkem klesat, poruchy její funkce mohou napodobovat příznaky menopauzy.

 

Další vyšetření jsou rutinní součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře a v rámci péče o klimakterickou pacientku nebývají u nás rutinně stanovovány:

 

 • lipidový profil – testuje hladiny triglyceridů a hodného (HDL) i špatného (LDL) cholesterolu v krvi ke zhodnocení kardiovaskulárního rizika

 • krevní obraz

 • laboratorní testy funkce jater a ledvin – zhodnotí funkci těchto orgánů

 

Pokud má žena rizikové faktory pro diabetes nebo jeho příznaky, její lékař může ordinovat glukózový test, aby zjistil, zda hladiny cukru v krvi nejsou příliš vysoké.

V důsledku poklesu estrogenů může nastoupit řídnutí kostí, které lze odhalit zjištěním kostní denzity.

Součástí kontroly při užívání hormonů by mělo být měření krevního tlaku.

 

Léčba

Některé příznaky menopauzy lze zvládnout bez léků, například dietou a cvičením nebo ukončením kouření a významným snížením konzumace alkoholu. Nicméně některé ženy si mohou k prevenci či snížení frekvence návalů, kolísání nálad a ztráty kostní hmoty zvolit hormonální terapii.

Hormonální substituční léčba (HT) je nejčastěji předepisovanou léčbou ovlivňující příznaky menopauzy. Nicméně se stala a zůstává kontroverzní. Konzultace s Vaším lékařem ukáže, zda je pro Vás HT vhodná.

 

Literatura a odkazy

Fait T., Šnajderová M. a kol.: Estrogenní deficit, Maxdorf Jessenius, 2007,s. 276

www.imsociety.org

www.menopause.org

www.klimakterickamedicina.cz


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.