Lab Tests Online CZ

Vítejte na mezinárodním a nekomerčním webovém portálu LabTestsOnline. Je určen především vám laikům a pacientům, aby vám poskytl vám dodatečné informace k výsledkům testů, které jste již podstoupili, anebo na které se v brzké době chystáte. Zároveň slouží i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Naleznete zde popis jednotlivých onemocnění, příznaky a symptomy, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, možnosti prevence, časné detekce a terapie.
Informace na tomto portálu vám pomohou i pro porozumění významu screeningu v různých obdobích života a to již od narození, přes období těhotenství až ke screeningu u dospělých osob.
Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.
Letáček se seznamem vyšetření ke stažení zde (PDF)
Ministerstvo zdravotnictví podporuje LabTestsOnline zde (PDF)

Témata novinek

Budujete kariéru? Dojděte si na krevní testy.

Zdraví je nesmírně důležitou, ale velmi podceňovanou součástí budování kariéry. Jakou roli zde hraje laboratorní diagnostika se dočtete v článku, který vyšel v Hospodářských novinách.

Vyhodnocení akce DEN KRVE přineslo překvapení

Jak dopadly výsledky krevních testů a co si o svém zdravotním stavu mohli přečíst zaměstnanci jednoho z největších mediálních domů v České republice? Přinášíme vám souhrnné zhodnocení projektu DEN KRVE, který proběhl ve spolupráci ústavu Zdravotní gramotnost národa, sdružení CZEDMA, společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. a laboratoře AeskuLab. Zhodnocení nálezů provedl MUDr. Roman Cibulka a profesor Jaroslav Racek z Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni.

Laboratorní diagnostika v Hospodářských novinách

Pokud jste ještě nečetli Hospodářské noviny, které vyšly 16. listopadu, můžete si u nás přečíst jejich přílohu věnovanou laboratorní diagnostice. Dozvíte se o přínosu automatizace laboratoří, o problematice testování idiopatických střevních zánětů. Uveden je i originální pohled na vitamin D očima analyzátoru. Velmi zajímavá je i zpráva o netradiční akci na podporu preventivních vyšetření s názvem Den krve, která proběhla ve spolupráci sdružení CZEDMA a ústavu Zdravotní gramotnost národa. PDF zde:

Laboratorní testy: Co o vás prozradí a proč jsou potřebné.

Profesor Jaroslav Racek odpovídá na otázky, zda mají smysl preventivní prohlídky, co se díky nim můžeme dozvědět o svém zdraví atd. Článek vyšel v srpnovém čísle časopisu Zdraví a věnuje se také projektu LabTestsOnline!