Popis onemocnění

Kost je živá tkáň, ve které nepřetržitě probíhá odbourávání a novotvorba. Je-li porušena rovnováha mezi odbouráváním a novotvorbou – např. následkem hormonálních změn nebo změn stravovacích návyků – může dojít k úbytku části minerálů, které jsou zodpovědné za hustotu a pevnost kosti. Stav, při kterém je snížená kostní denzita, se nazývá osteopenie. Pokud je ztráta kostní denzity významná a kost je výrazně oslabená a náchylná ke zlomeninám, nazýváme tento stav osteoporózou.

Osteoporóza zvyšuje riziko zlomenin, především v kyčelním kloubu, páteři a zápěstí. I když může postihnout kohokoliv, riziko osteoporózy se zvyšuje s věkem, významně častěji postihuje ženy a výskyt je častější u bělošek a žen asijského původu. Podle společnosti National Osteoporosis Foundation (NOF), trpí osteoporózou ve Spojených státech 10 milionů lidí a u dalších 34 milionů je snížené množství kostní hmoty a hrozí u nich rozvoj tohoto onemocnění. 80% pacientů s osteroporózou tvoří ženy.

Většina lidí, u nichž je riziko rozvoje osteoporózy, o tomto riziku neví. Osteoporóza bývá též nazývána „němým onemocněním“, protože prvním příznakem bývá obvykle až zlomenina. Tyto zlomeniny, velmi často kyčle, obratle nebo zápěstí, mohou být způsobeny velmi malým tlakem, mohou být značně bolestivé a mohou vést k dlouhodobému nebo trvalému snížení fyzických schopností (tzv. disabilita). V případě, že zlomenina pacienta těžce invalidizuje a ovlivní jeho celkové zdraví, může přispět i k úmrtí.

Kosti se skládají především z kombinace bílkoviny zvané kolagen typ-I a z kalcium fosfátu. Bílkovina vytváří houbovitou síť, která je „mineralizována“ přídavkem sloučeniny s kalciem, což kostem zajišťuje sílu a pružnost. Kost je živá tkáň, která se pomalu, ale neustále obnovuje. V procesu zvaném resorpce (odbourávání), rozpouštějí buňky zvané osteoklasty kost na mikroskopické úrovni a enzymy zajišťují rozkládání kolagenové sítě. Proces resorpce je následován tvorbou nové kosti buňkami nazývanými osteoblasty, které produkují osteokalcin a prekurzory kolagenu a vytvářejí novou bilkovinnou síť. Síť je následně mineralizována a vzniká nová kost. Tento neustále probíhající proces se jmenuje kostní obrat nebo remodelace a probíhá v celém těle. Za normálních okolností dochází k obměně 8 – 10% kostní hmoty za rok.

Během dětství probíhá tvorba kostní hmoty rychleji než její odbourávání, kostní hmoty přibývá, nejvíce je jí okolo 30. roku. Potom se tvorba kostní hmoty zpomaluje a začne převažovat odbourávání, což vyústí v úbytek kostní hmoty s přibývajícím věkem. Nedostatečný přísun vápníku a vitaminu D v dětství, užívání léků obsahujících steroidy (např. léky na astma), anorexie, nedostatečná fyzická aktivita, kouření a nadměrná konzumace alkoholu mohou zvyšovat v pozdějším věku riziko rozvoje osteoporózy. Stav kostí mohou také ovlivnit některá onemocnění, např. onemocnění štítné žlázy, Cushingova choroba, revmatoidní artritida, onemocnění ledvin, hyperparatyreóza a nedostatek vitaminu D. Zvýšené riziko rozvoje osteoporózy je také u lidí s významnou rodinnou anamnézou tohoto onemocnění.

U žen procházejících menopauzou se může objevit zvýšené tempo úbytku kostní hmoty následkem poklesu hladiny estrogenu. Při předčasné menopauze může být úbytek ještě výraznější. Podle NOF dochází u některých žen až k 20% úbytku kostní hmoty v prvních 5 – 8 letech po menopauze. Riziko vyššího úbytku kostní hmoty je také u mužů se sníženou hladinou testosteronu.

Rozlišujeme dva typy osteoporózy:

Primární osteoporóza – s vysokým obratem neboli s věkem související. Objevuje se u části žen ve věku 50 – 75 let následkem náhlého poklesu hladiny estrogenu při menopauze. Tento pokles působí rychlé ztráty kalcia z kostí a ženy jsou tak vystaveny zvýšenému riziku zlomeniny kyčle, zápěstí a kompresivních zlomenin obratlů. Osteoporóza spojená s věkem se vyskytuje u mužů a žen starších 75 let a může vzniknout následkem sníženého vstřebávání kalcia nebo nedostatku vitaminu D. Progrese tohoto typu osteoporózy může být zpomalena změnou životního stylu, užíváním přípravků s kalciem a vitaminem D nebo užíváním léků zpomalujících úbytek kostní hmoty.

Sekundární osteoporóza – s nízkým obratem. Objevuje se v případě, že ztráta a tvorba kostní hmoty není v rovnováze, tj. více kostní hmoty je odbouráváno než tvořeno. Postihuje muže i ženy, její příčinou může být řada různých onemocnění včetně revmatoidní artritidy, hyperparatyreózy, Cushingovy choroby, chronického onemocnění ledvin, mnohočetného myelomu, nebo užívání léků, např. antiepileptik, glukokortikoidů nebo lithia. U sekundární osteoporózy může léčba základního onemocnění zpomalit úbytek kostní hmoty.

další
Tento text byl vložen 30.01.2011

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?