Menopauza

Menopauza je období života ženy, kdy končí menstruačního krvácení a ztrácí se schopnost otěhotnět. Typicky nastupuje v 49-51 letech. V té době přestanou vaječníky produkovat vajíčka a ženské hormony. Správně tak označujeme poslední menstruační krvácení, tedy takové krvácení, které je řízeno vaječníky.

Menopauza jako časové období je chápána jako synonymum výrazu klimakterium (přechod, perimenopauza). Klimakterium je období přechodu mezi plodným věkem ženy a začátkem senia, ve kterém dochází k přirozenému poklesu funkce vaječníků a následným hormonálním, fyzických i psychickým změnám. Dle Mezinárodní zdravotnické organizace je to období začínající přibližně l rok před menopauzou a charakterizované již nastupujícími klinickými obtížemi. Běžně se vyskytuje mezi 45. a 60. rokem věku, nástup tohoto procesu před 40. rokem označujeme jako předčasné ovariální selhání.

Postmenopauza začíná 12 měsíců po posledním menstruačním krvácení. Je charakterizována trvale zvýšenými hladinami hormonu podvěsku mozkového FSH (folikulostimulační hormon). Premenopauza je období s dosud zachovaným menstruačním cyklem do 12 měsíců před menopauzou, kdy se již objevují akutní příznaky klimakterického syndromu.

Normální menstruační cyklus je zajišťován dvěma důležitými hormony – estradiolem a progesteronem, které jsou cyklicky produkovány vaječníky. Když žena dosáhne menopauzy, ustane cyklická produkce hormonů a to vede k vymizení měsíčních menstruačních krvácení.

Menopauzální změny jsou pozvolné a obvykle trvají dva až pět let. V tomto období mohou hladiny hormonů kolísat od vysokých hladin k nízkým z měsíce na měsíc. V některých měsících pak ženy menstruují, ale poté i několik měsíců nikoli. Je důležité poznamenat, že v tomto období jsou ještě ženy schopné otěhotnět.

Menopauza je přirozeným projevem stárnutí. Ale může se objevit i z jiných příčin včetně odstranění vaječníků pro nádor nebo z jiných zdravotních příčin jako jsou endometrióza, expozice radiaci či chemoterapii, onemocnění hypofýzy nebo celkové onemocnění.

další
Tento text byl vložen 24.10.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?