Popis onemocnění

Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) autoimunitní onemocnění charakterizovanéabnormální imunitní odpovědí na lepek (gluten), bílkovinu obsaženou v povrchních vrstvách zrna pšenice, žita a ječmene. Výsledkem této imunitní reakce jsou zánětlivé změny sliznice tenkého střeva. Dochází ke snižování až vymizení mikroklků sliznice a tím k významné redukci resorpční plochy střeva. Rozvíjí se porucha vstřebávání všech živin., vitaminů, minerálních látek, tekutin. Organismus není schopen dostatečně vstřebávat tyto látky, objevují se příznaky jejich nedostatku, nedostatečné výživy.

Změny jsou způsobeny vznikem autoprotilátek. Organismus celiaka při styku s lepkem vytváří protilátky nejen proti lepku (antigliadiny), ale též proti sliznici vlastního střeva a tím spouští zánětlivý proces. Pokud pacient nadále přijímá v potravě lepek, produkce protilátek trvá a poškozování sliznice pokračuje.

Celiakie je celosvětové onemocnění, s významnými geografickými rozdíly a vysokým výskytem i v Evropě. Četnost je mnohem vyšší než se všeobecně předpokládá. V České republice je kvalifikovaný odhad výskytu 1:250 – 1:300 porodů, což odpovídá 40-50.000 nemocných! Diagnostika je ale všeobecně neuspokojivá a většina z nich zůstává po dlouhou dobu neodhalena a tudíž i neléčena. Jedním z důvodů této situace je pestrý klinický obraz celiakie, příznaky mohou být nevýrazné, střídavé, mohou i zcela chybět. V současné době jen asi ¼ nemocných má obtíže zažívací, převažují příznaky necharakteristické, případně odpovídající poruchám funkce dalších orgánů či systémů. Diagnoza celiakie je proto často pozdní, stanovená až po dlouhém období nevýrazných potíží, již v čase těžkých slizničních změn, ve stadiu komplikací. Nejčastější možné příznaky celiakie:

  • necharakteristické zažívací obtíže, pocity plnosti, nepravidelné průjmy, plynatost
  • chudokrevnost z nedostatku železa, často od dětství
  • bolesti páteře, kloubů, osteoporoza neodpovídající věku
  • hubnutí, nechutenství, únavnost
  • postižení sliznice dutiny ústní, afty, záněty
  • gynekologické obtíže, samovolné potraty, neplodnost
  • nervové a psychické poruchy, migreny, deprese, polyneuropatie.

Obtíže závisí i na věku manifestace – děti pomaleji a méně rostou, hůře prospívají ve škole, mají zvýšenou kazivost zubů, opožďuje se puberta, zvláště u dívek. Rovnocennou formou manifestace celiakie je Duhringova herpetiformní dermatitida. Na kůži, především na kolenou, loktech, hýždích a ve vlasové části hlavy se objevují zánětlivá, silně svědivá ložiska připomínající opar (herpes). Tito nemocní většinou nemají žádné další obtíže. Časté je spojení celiakie s dalšími autoimunitními chorobami jako je diabetes I. typu (závislý na insulinu), autoimunitní záněty štítné žlázy či jater, IgA deficit (tzv. přidružené choroby).

další
Tento text byl vložen 31.01.2011

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?