Laboratorní vyšetření patří k základním přístupům, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou se podílejí při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

 

Projekt Lab Tests Online (laboratorní testy online) vznikl v roce 2001 v USA jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech. Pro zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních.

 

Tato webová stránka byla původně vytvořena AACC (Americkou asociací klinické chemie) a velmi rychle expandovala po celém světě. Od roku 2001, kdy program byl zahájen v USA, pomohl miliónům uživatelům na celém světě dozvědět se více o laboratorním vyšetření a svém zdraví.

 

V současné době je Lab Tests Online je překládána, rozšiřována a lokalizována v jednotlivých zemích světa národními odbornými společnostmi laboratorní medicíny ve spolupráci s profesními asociacemi IVD průmyslu. Existuje v několika národních verzích (USA, Velká Británie, Austrálie) a jazykových mutacích – němčina, italština, španělština, polština, maďarština, řečtina, francouzština a portugalština.(verze portugalská a brazilská). Jedná se o připojení Rumunska a Turecka, z mimoevropských států jsou již aktivní stránky čínské.

 

Díky licenční smlouvě mezi AACC a EDMA (European Diagnostics Manufactures Association), která byla  podepsána v roce 2005,  bylo umožněno jednotlivým zemím EU připojit se k tomuto programu. Práce na překladech a dalším rozvíjení a modifikování obsahu jednotlivých národních mutací vždy odráží zdravotní politiku a postupy zavedené v jednotlivých zemí, kdy klíčovou roli hraje odborná společnost a spolu s partnery EDMA a profesní národní asociací výrobců IVD (in vitro diagnostika).

 

Česká republika se připojila k tomuto programu v roce 2007, kdy byla podepsána licenční smlouva o vzájemné spolupráci mezi Českou společností klinické biochemie ČLS JEP, EDMA a CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro) o vytvoření české verze Lab Tests Online. Odborné text byly přeloženy předními českými odborníky z oblasti laboratorní medicíny, kteří je aktualizovali a upravili pro naše podmínky v souladu s doporučeními dalších odborných společností, odbornou stránku dále garantuje Česká společnost klinické biochemie (ČSKB). Slavnostní otevření zahájení provozu webových stránek pro veřejnost proběhlo k příležitosti 50. výročí společnosti ČSKB dne 10. října 2008 a stránky jsou od té doby přístupné na adrese www.labtestsonline.cz.

 

Tyto stránky neobsahují žádný druh komerční reklamy.


Tento text byl vložen 04.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?