Soubor buněk, mající v těle společný účel, např. svalová tkáň či tkáň pojivová.

Tento text byl vložen 17.02.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?