V klinické laboratoři:
1. schopnost testu správně vyloučit jedince, kteří nemají danou nemoc či poruchu;
2. schopnost testu správně detekovat nebo měřit jen jednu látku a vyloučit látky ostatní, v biologickém materiálu též přítomné.

Tento text byl vložen 02.02.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?