Odpověď organismu na poškození jako např. úraz či infekci; jde-li o místní zánět, je doprovázen bolestí, teplem, otokem a začervenáním.


Tento text byl vložen 26.01.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?