1.  Nerakovinný a/nebo nešířící se (srovnej Maligní), obvykle benigní tumor.
2.    Ve spojení s chorobou nebo stavem, který je mírný a má pro pacienta minimální následky.


Tento text byl vložen 29.01.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?