1.  Látka vyvolávající tvorbu protilátky, která se pak na antigen váže a tím ho neutralizuje, poškozuje či zabíjí.
2.    Průkaz určitých antigenů na povrchu krevních buněk je podstatou určení krevních skupin před transfuzí krve. Průkaz antigenů ve tkáních umožňuje výběr vhodného dárce/příjemce transplantovaného orgánu.


Tento text byl vložen 29.01.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?